Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Player1.swf Ptb21.swf Heptb11.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐỊA CHỈ

  Photo
  Họ và tên ThS. NGND. Nguyễn Viết lịnh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/linhmyhoa64
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Nam
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/huynhnam58
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ưng Vũ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lop972012
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Minh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Văn Minh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/toanly94
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Ngoại ngữ
  Điểm số 91 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quang Chánh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/chanh7361
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Vân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Tiềm
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tiem097
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 258 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Lê Quynh Dao
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/daomh09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lương Thị Hữu
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/huumh09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 234 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Thị Ánh Trinh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/trinhmh09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 679 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nhungmh09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thanhmyhoa
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 77 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Khắc Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Minh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/toanly09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngoại ngữ, Tin học
  Điểm số 197 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hai
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyenhaib
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 39865 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Văn Việt
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hovanviet
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 2139 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đnh Đương
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dinhduongmh09
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 75 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thiện Mỹ Sơn
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/myson77
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 966 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Minh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mỹ Hoà
  Quận/huyện Huyện Đại Lộc
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)